]]>
imprimir
Preu del subministrament
 • PRATS DE LLUÇANÈS
  • Ús domèstic (*)
   • Fins al mínim 1,2118 €/m³
   • Del mínim al doble del mínim 1,6024 »
   • Excés del doble del mínim 2,1177 »
  • Ús industrial  
   • Fins al mínim 1,3328 €/m³
   • Excés del mínim 1,9466 »
 • SANT FELIU SASSERRA
  • Ús domèstic
   • Fins al mínim 1,2118 €/m³
   • Del mínim al doble del mínim 2,5882 »
  • Ús industrial 1,3328 »
  • Ús domèstic bonificat  
   • Fins al mínim 0,9276 €/m³
   • Excés del mínim 1,6177 »
 • ORISTÀ
  • Ús domèstic
   • Fins al mínim 1,2118 €/m³
   • Excés del mínim 2,5882 »
  • Ús industrial 1,3328 »
 • GAIÀ
  • Ús domèstic
   • Fins al mínim 1,2118€/m³
   • Excés del mínim 1,3328»
 • SAGÀS
  • Ús domèstic
   • Fins al mínim 1,2118 €/m³
   • Excés del mínim 1,3328 »
 • SANTA MARIA DE MERLÈS
  • Ús domèstic
   • Fins al mínim 1,2118€/m³
   • Excés del mínim 1,3328 »
Conservació d’escomeses i comptadors
  1,50 €/ab/mes


(*) Aquells abonats reconeguts com a famílies nombroses per l’Ajuntament es beneficien d’una bonificació del 20 % sobre les tarifes domèstiques generals.

Darrera actualització: 27/01/2014 13:02